برنامه ریزی تولید واحد های صنعتی
برنامه ریزی تولید واحد های صنعتی

 برنامه ريزي در امور يكي از مباني مديريت توليد و از اصول اساسي مديريت است، برنامه در توليد عبارت از پيش بيني يا شرح مجموعه عملياتي است كه براي رسيدن به هدف يا اهداف تعيين شده لازم و واجب است. برنامه ريزي توليد در واقع زمانبندي و ترتيب اولويت‌هاي انجام كار مي‌باشد(Scheduling & Sequencing) و نيز زمان بندي عبارت از تخصيص منابع در طول زمان براي اجراي مجموعه‌اي از فعاليت‌ها، زمان بندي علاوه بر كارهاي توليدي كاربردهاي ديگري نيز دارد كه عمدتاً مربوط به مراكزي مي‌شود كه داراي يك يا چند خدمت دهنده و تعدادي خدمت گيرنده مي‌باشند. با توجه به اين اصل ميتوان بر اساس داده ها و نظر مديريت با هدف بهينه سازي و بيشينه كردن سود عمليات توليدي و يا كمينه كردن هزينه هاي استخدام، توليد و نگهداري و يا كسري كالا و همچنين تهيه كالا به صورت قرارداد جنبي برنامه ريزي هاي مفيدي را انجام داد. شركت مهندسي راك صنعت پارس با داشتن پروژه هاي موفق در اين زمينه سعي در برقرار كردن برنامه اي براي مجموعه هاي توليدي مي باشد به طوري كه محدوديت هايي از قبيل بودجه، برآورده نمودن به موقع تقاضا، ظرفيت ماشين آْلات و نيروي انساني و آموزش و غيره نيز برآورده گردد.ارتباط با ما

تهران، سعادت آباد، خیابان علامه جنوبی، خیابان بیست و چهارم غربی، پلاک ۱، واحد ۵، طبقه اول

تلفن:  ۸۸۶۸۹۲۷۳  

فاکس:۸۶۱۲۸۱۳۳  

info@rocktechco.com :ایمیل