تعریف پروژه های اندازه گیری و تحلیل بهره وری
تعریف پروژه های اندازه گیری و تحلیل بهره وری


♦ سازماندهي و بسترسازي براي استقرار چرخه بهره‌وري در واحد توليدي


♦ طراحي و استقرار سيستم اندازه‌گيري چرخه بهره‌وري در واحد توليدي


♦ تحليل نتايج شاخص‌هاي بهره‌وري اندازه‌گيري ‌شده و تعريف پروژه‌هاي بهبود


♦ نظارت بر اجرا پروژه‌هاي بهبود
ارتباط با ما

تهران، سعادت آباد، خیابان علامه جنوبی، خیابان بیست و چهارم غربی، پلاک ۱، واحد ۵، طبقه اول

تلفن:  ۸۸۶۸۹۲۷۳  

فاکس:۸۶۱۲۸۱۳۳  

info@rocktechco.com :ایمیل