مدیریت استراتژیک
مدیریت استراتژیک

♦ تدوین ماموریت، چشم انداز و اهداف سازمان

♦ انجام تجزیه و تحلیل های محیط داخلی و خارجی سازمان SWOT 

♦ تدوین استراتژی های سازمان

♦ طبقه بندی استراتژی ها در چهار حوزه کارت امتیازی متوازن

♦ تهیه نقشه استراتژیک سازمان

♦ ارائه روشهای اجرایی کردن استراتژی

♦ ایجاد همسویی استراتژیک در سازمان

♦ ارزیابی عملکرد سازمان درجهت استراتژی های سازمان


ارتباط با ما

تهران، سعادت آباد، خیابان علامه جنوبی، خیابان بیست و چهارم غربی، پلاک ۱، واحد ۵، طبقه اول

تلفن:  ۸۸۶۸۹۲۷۳  

فاکس:۸۶۱۲۸۱۳۳  

info@rocktechco.com :ایمیل