پروژه های محیط زیستیرديف

كارفرما

محل اجرا

رئوس خدمات ارائه شده

۱

کویر جین سمنان

سمنان

تصفیه خانه فاضلاب با ظرفیت ۱۲۰۰  متر مکعب در روز

۲

شرکت نساجی خوی

خوی

تصفیه خانه فاضلاب با ظرفیت ۱۳۰۰ متر مکعب در روز

اسمز معکوس با ظرفیت ۲*۵۰۰ متر مکعب در روز

۳

مجتمع فولاد بردسیر

بردسیر

تصفیه و سیستم اسمز معکوس با ظرفیت ۶۰۰ متر مکعب در ساعت
 

ارتباط با ما

تهران، سعادت آباد، خیابان علامه جنوبی، خیابان بیست و چهارم غربی، پلاک ۱، واحد ۵، طبقه اول

تلفن:  ۸۸۶۸۹۲۷۳  

فاکس:۸۶۱۲۸۱۳۳  

info@rocktechco.com :ایمیل